رسم سریع نمودار-رشته تجربی

5.00 2 رای
799,000 تومان

آموزش رسم سریع نمودار بدون مشتق و کاربرد مشتق و حل سریع تست های مباحث متنوع به کمک رسم سریع نمودار-ویژه ی کنکوری ها

23
799,000 تومان

رسم سریع نمودار-رشته ریاضی

5.00 1 رای
799,000 تومان

آموزش رسم سریع نمودار بدون مشتق و کاربرد مشتق و حل سریع تست های مباحث متنوع به کمک رسم سریع نمودار – ویژه کنکوری ها

17
799,000 تومان