رسم سریع نمودار-رشته تجربی

5.00 1 رای
400,000 تومان

آموزش رسم سریع نمودار بدون مشتق و کاربرد مشتق و حل سریع تست های مباحث متنوع به کمک رسم سریع نمودار-ویژه ی کنکوری ها

18
400,000 تومان

رسم سریع نمودار-رشته ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

آموزش رسم سریع نمودار بدون مشتق و کاربرد مشتق و حل سریع تست های مباحث متنوع به کمک رسم سریع نمودار – ویژه کنکوری ها

14
400,000 تومان