پیشنهاد همکاری :

از تمامی اساتید دانشگاه ، معلمین ، مشاورین و دانشجویان دانشگاه های برتر که مایل به تدریس در سایت آکادمی مات هستند و یا ایده و نظری برای رشد آکادمی مات و همکاری خود با ما و اشتغال زایی دارند دعوت می شود که از طریق صفحه ی تماس با ما و راه های ارتباطی بیان شده در آن صفحه با ما در ارتباط باشند.

مدارس و آموزشگاه هایی که مایل به تدریس اساتید آکادمی مات در مرکز خود به صورت دوره ی کامل گروهی و نیمه گروهی ، همایشی و یا تدریس خصوصی هستند ؛ می توانند با ما تماس بگیرند.

</br></br></br>